FANDOM


BROŃ POJAZDÓW


DZIAŁA CZOŁGOWE


Obrażenia

PP

Typ

Zasięg

AP

HE

AP

HE

SS

HE Burst

Przeład

Uwagi

Model T1

150/300/600

4k8

4k6

5

3

1

Mały

1 akcja

Broń Ciężka

Mitsubi L15

200/400/800

4k10 -1

3k8

9

4

1

Średni

1 akcja

Broń Ciężka

105 Mitsubi

250/500/1000

4k10 +1

4k8

13

6

1

Średni

1 akcja

Broń Ciężka

Hino Typ 22 120mm

250/500/1250

4k10+2

4k8 +1

17

8

1

Średni

1 akcja

Broń Ciężka


DZIAŁA ARTYLERYJSKIEEdytuj

Obrażenia

PP

Typ

Zasięg

HE

Heat

AP

HE

SS

HE Burst

Przeład

Uwagi

Hino Typ 36 150mm

300/600/4800

5k8

5k8

5

6

1

Średni

1 akcja

Broń Ciężka

CGK (Rakieta)

300/600/4800

5k10

5k10

6

10

średni

1 akcja

Broń Ciężka


POZOSTAŁE


Typ

Zasięg (metry)

Obr.

SS

Waga (Kg)

Uwagi

Działko Automatyczne Taisho 20mm

100/300/600

3k6+1

5

-

Szybkostrzelność PP5, Broń Ciężka

Miotacz Ognia „Honsiu”

48

2k10

-

Wyrzutnia Minirakiet „Yamamoto”

30/60/240

3k8

3

-

Szybkostrzelność PP10, Broń Ciężka, 8 rakiet

Działo Plazmowe „Kage”

250/500/1000

5k10

-

PP22, Broń Ciężka

Automatyczny Granatnik „Misaka”

50/100/150

3k6+1

1

-

Średni Wzornik Wybuchu, 2PP2

Miecz

4k8+1

-

PP10 Broń Ciężka