FANDOM


Japonia, Kraj Kwitnącej Wiśni, Kraj Wschodzącego Słońca. Jego mieszkańcy tak pełni honoru. Jak bardzo zmieniła ich podróż w kosmos? Wszystko to co tam znaleźli, wszystko czego doświadczyli spowodowało, że nie są jż tymi samymi ludźmi. Chociaż powrócili do tradycji, do Samurajów, to jednak zmienili się. Te zmiany trwają nadal. Chcesz poznać potęgę Cesarstwa Mechanicznego Słońca rządzonego przez Boga-Imperatora Hirohito? Pierwszym najważniejszym elementem, który pozwoli zrozumieć istotę dokonujących się zmian jest krótka historia, zapis z wydarzeń, w których japończycy wzięli udział.

Japonia - Rys Historyczny

Japończycy przenosząc się w kosmos początkowo nie mieli takiego szczęścia jak pozostałe nacje. Niemniej jednak okazało się, iż odkryli dawną pogrzebaną na Jowiszu potęgę. Tajemniczy superkomputer nie zdołał ich do końca opanować, jednak z całą pewnością wpłynął przynajmniej częściowo na ich zachowanie. Cybernetyzacja społeczeństwa zmieniła japończyków. Udało im się jednak zachować niezależność. Nowe kolonie na planetach rozrastały się zgodnie z planem Hirohito. W Cesarstwie panował spokój, przestępczość stanowiła niewielki, niemal nic nie znaczący element i wystepowała głównie w Tokyo. Oddziały Kempeitai traktowaly przestępcze działania jako sprzeciwanie się Imperatorowi oraz zdrada kraju. Jak łatwo się domyślić było to karane śmiercią. Niektórzy przestępcy na ochotnika wstępowali do oddziałów Kamikaze gdzie jedynie ich chwalebna śmierć mogła przywrócić im honor. Japonia zajęła kilka miejsc, w których wybudowano miasta i wojskowe placówki.

Jowisz

Kallisto

Psyche

Jak każde mocarstwo Japonia potrzebowała armii. W nowych warunkach należało przeprowadzić niezbędne reformy, aby przystosować cesarskie wojska do nowych realiów wojny. Chociaż Japonia nie angażowała się zbrojnie w konflikty nawet podczas trwania Zimnej Wojny, to cesarscy szpiedzy i obserwatorzy pilnie się im przyglądali. Eksport broni dla partyzantów w Republice Mandżukoru pozwolił przetestować pewne konstrukcje w warunkach bojowych. Armia japońska może się wydawać niedoświadczona przy armiach pozostałych frakcji, jednak nadrabia to niesłychanym oddaniem oraz świetnym wyszkoleniem, a także karnością i posłuszeństwem. Wstąpienie w szeregi Cesarkiej Armii to prawdziwy zaczyt.

Imperialna Japońska Armia (IJA)

Również Cesarska Marynarka Wojenna przeszła poważne zmiany, które podyktowane były zupełnie innym polem walki niż te znane z Ziemi. Jako, że przestrzeń międzyplanetarna wypełniona była cieczą, siłą rzeczy rozwinięto doktryny walki podwodnej. Zrezygnowano z dział, które sprawiały się znacznie gorzej od torped. Rozwinięto również technologie defensywne, a wkrótce wyprodukowano pierwsze mysliwce i torpedowce głebinowe, które slużyć miały do atakowania wrogich statków. Dodatkowo wprowadzono do służby baterie działek głębinowych opartych o technologię Railgun. Okazały się bardzo dobrym rozwiązaniem jako artyleria używana do niszczenia torped i ostrzału myśliwców głębinowych. Chociaż w cieczy stopniowo wytracały prędkość i nie miały dużego zasięgu to i tak przewyższały w tym względzie konwencjonalne baterie dział prochowych.

Imperialna Japońska Marynarka Wojenna (IJN)

Na przestrzeni lat do służby wprowadzono również zmodernizowaną broń i ekwipunek. Ustandaryzowanie uzbrojenia spowodowało, iż było ono wykorzystywane przez wszystkie formacje wojskowe poczynając od piechoty, przez marynarzy a kończąc na pancernych jednostkach egzoszkieletów.

Broń i Ekwipunek

Co więcej delikatnym zmianom uległy również stopnie wojskowe, z których część skasowano. Wciąż jednak pozostawiono wyraźny i nie pozostawiający niczego domysłom łańcuch dowodzenia.

Stopnie Wojskowe

Co więcej wprowadzono nowe odznaczenia oraz ordery, które częściowo wywodziły się z historycznych odznaczeń wojskowych. Ponowienie wszelkie odznaczenia oraz ordery zostały zunifikowane i są identyczne zarówno w Armii jak i Marynarce Wojennej.

Odznaczenia i Medale

Japonia jak każde państwo potrzebuje przywódców, ludzi, którzy poprowadzą ją do wielkości lub zguby, którzy na swoje barki wezmą ciężar decydowania o losie całego narodu. W Imperium nie brakuje takich odważnych przywódców.

Przywódcy Imperium Mechanicznego Słońca

Jednak los Japonii nie zależy wyłącznie od przywódców i to neizależnie od tego jak bardzo będą wmawiać sobie, iż tak jest. W ruinach miasta starej rasy, w których założono Tokyo, obudzono również potężny superkomputer, który zdawał się być maszyną uczącą. To on doprowadził do cybernetyzacji społeczeństwa, to on pokazał jak korzystać z nowej technologii i to w dużej mierze dzięki niemu Japonia znów stała się mocarstwem. Komputer, choć właściwie lepiej by było powiedzieć istota myśląca, kiedyś nosił miano Boga-Maszyny i doprowadził do zagłady starej stary. Rasy o wiele potężniejszej niż ludzkość. Jakie sa jego prawdziwe cele wie tylko on sam...

Bóg-Maszyna

Odkrycie ruin prastarej rasy na Jowiszu zapoczątkowalo prawdziwą rewolucję technologiczną w Japonii. Wraz z uruchomieniem Boga-Maszyny postęp technologiczny ruszył w tempie, którego wcześniej nawet sobie niewyobrażano. Japońscy naukowcy prowadzili badania w zakresie cybernetyki oraz kilku innych kierunków. Adaptując technologię starej rasy do własnych potrzeb udało im się całkiem nowy rodzaj nauki. Większośc ich wysiłków koncentrowała się na technologiach, które mogłyby okazać się przydatne podczas zbliżającej się wojny.

Technologia