FANDOMKALLISTO


Kallisto (księżyc Jowisza) jest rolniczym zapleczem Japonii. Jest jedynym dostarczycielem żywności dla całego Imperium. Żyzna gleba oraz ziemskie warunki sprzyjają uprawie roli. W późniejszym czasie rozwinięto również wydobycie i produkcję przemysłową, która zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkańców oraz rozwijającej się gospodarki. Sieć linii kolejowych, dróg i rurociągów łączy poszczególne miasta. Spośród trzech kontynentów zamieszkany jest tylko jeden. Pozostałe są niezagospodarowane, gdyż jak do tej pory nie było potrzeby aby się nimi zajmować.

Planeta spełnia rolę placówki handlowej, na której załatwiane są interesy. Jest to również miejsce przerzutu zamówionych towarów z niezależnych statków transportowych na japońskie, które przewożą materiały dalej na Jowisza. Większość kontaktów handlowych z Niemcami odbywają się właśnie tutaj. Kallisto jest silnie broniona, flota wciąż patroluje teren wokół niej, aby nie dopuścić do ataku.

Kyoto: Stolica planety założona w 1959. mieszczą się tutaj wszystkie ośrodki władzy planetarnej oraz siedziba garnizonu wojskowego. Miasto jest największe na planecie, ma charakter typowo rolniczy. Dookoła Kyoto rozciągają się rozlegle ziemie uprawne, na których umiejscowiono rozliczne farmy. Duża część populacji miasta pracuje właśnie w tym sektorze gospodarki. W samym Kyoto znajdują się największe fabryki sprzętu rolniczego w całym cesarstwie, a także Instytut Badań Rolnictwa, który zajmuje się wdrażaniem technologii obcej rasy.

Znajdują się tutaj największe doki na całej planecie, jako, że stolica spełnia rolę placówki handlowej oraz pośrednika w transportach. Wszystkie statki towarowe innych nacji przybywają właśnie tutaj gdzie ich towary są przeładowywane na japońskie transportowce.

Obecne są tutaj również zakłady przemysłowe służące zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa jeśli chodzi o dobra konsumpcyjne. W dzielnicy rafinerii produkowane jest paliwo, które częściowo eksportowane jest na Jowisza oraz na Psyche. Miasto jest silnie pilnowane zarówno przez garnizon wojskowy jak i przez Kempeitai, tajną policję. Szczególną uwagą otoczone są doki, z których można się przedostać na Jowisza, a Japończycy nie chcą na to nikomu pozwolić. Zresztą przedstawicieli innych narodów zwykle nie wypuszcza się poza miasto. Znajduje się tutaj również siedziba Imperialnych Pionierów, którzy badają zarówno Kallisto jak i inne ciała niebieskie. To doskonałe miejsce do tego celu, gdyż nie jest tak zamknięte jak Jowisz. Badania i eksploracja są oczywiście tajne, a siedziba Pionierów jest pilnie strzeżona.

Sendai: Założone równolegle ze stolicą. Znajduje się na terenach bogatych w ropę naftową. Wybudowano tutaj największe rafinerie na całym Kallisto. Większość ludzi zatrudniona jest w sektorze paliwowym. Okoliczne rolnictwo rozwinięte jest na tyle aby zaspokoić potrzeby miasta. Niewielki port kosmiczny służy transportom paliwa na Psyche lub Jowisza i jest pilnowany przez Kempeitai oraz liczny garnizon. W odróżnieniu od Kyto, Sendai jest zamknięte dla innych nacji i nikomu nie pozwala się tutaj przybywać. Niezbędne dobra sprowadzane są z Kyoto lub Nagoya.

Nagoya: Osada górnicza założona w 1962 roku. Wkrótce rozrosła się i oprócz kopalni wybudowano tutaj zakłady przemysłowe. Wydobywane surowce są w stanie zaspokoić potrzeby przemysłu znajdującego się na całym Karlisto. Znajdują się tutaj niewielkie zakłady zbrojeniowe „Nagoya”, które produkują głównie amunicję na potrzeby garnizonu. W pobliżu miasta znajduje się również obóz szkoleniowy oddziałów cesarskich. Nagoya podobnie jak Sendai jest całkowicie zamkniętym ośrodkiem dla innych nacji. Teren na którym znajduje się miasto nie sprzyja uprawom, jednak rozwinięto tutaj niewielkie hodowle bydła, kóz i owiec, które sprowadzono z Ziemi.

Osaka: Wybudowana z bliźniaczą Kagoshimą w 1964 roku, w odpowiedzi na rosnące problemy żywnościowe. Miasto całkowicie rolnicze, wokół którego rozciągają się ogromne połacie terenów wykarczowanych z lasów. Osaka szybko dorównała produktywnością Kyoto, a w późniejszym czasie nawet ją przekroczyła. Na bardziej oddalonych od miasta terenach założono wielohektarowe farmy zawierające budynki mieszkalne, aby pracownicy mogli tam mieszkać. Pozwoliło to znacznie zwiększyć zasięg pól uprawnych. Miasto nie posiada doków.

Kagoshima: Powstała w 1964, na bardziej pagórkowatym terenie. Oprócz uprawy ziemi głównie kwitnie tutaj hodowla. Na rozległych terenach wycięto lasy urządzając ogromne pastwiska, które rozciągają się dziesiątki kilometrów od miasta. Wkrótce powstały tutaj zakłady przemysłowe produkujące sprzęt na potrzeby hodowli, dzięki czemu stało się ona bardziej zautomatyzowana i przez to wydajniejsza.

W Kagoshimie wybudowano Centrum Genetyki Rolniczej, która to dziedzina nauki zajmuje się polepszaniem cech zwierząt hodowlanych i roślin uprawnych. Dzięki temu w ostatnich latach udało się znacznie zwiększyć produkcję żywności bez zajmowania pod nią kolejnych terenów.