FANDOM


KENJI HARA


Minister Finansów. Kenji dba o płynność finansową Imperium. W ostatnim czasie opracowywał kosztorysy rozwoju przemysłu zbrojeniowego oraz obciążeń jakim zostanie poddane społeczeństwo podczas ewentualnej wojny. Z jego wyliczeń jasno wynika, iż Japonia jest w stanie prowadzić działania wojenne, a jej zakłady przemysłowe nie potrzebują dodatkowej rozbudowy w zakresie militarnym. Kenji przewiduje nawet, że w pierwszym okresie wojna korzystnie wpłynie na gospodarkę, a nawet później nie będzie miała negatywnego wpływu, chyba, że wojenne straty będą duże.

Jako członek Rady Najwyższej wspiera Imperatora i zasadniczo popiera wszelkie jego działania. Kenji nie ośmieliłby się zresztą sprzeciwić woli Boga. Pozostaje jedną ważniejszych i bardziej wpływowych osobistości, która podpisuje się pod wszelkimi działaniami Hirohito.