FANDOM


KHARKOV


Kolejne miasto górnicze zlokalizowane w pobliżu pokaźnych pokładów rudy żelaza. W niewielkim oddaleniu znajdują się również złoża innych metali a także węgla kamiennego. Kharkóv jest tak naprawdę rozległym kompleksem wydobywczym, który rozciąga się w promieniu dziesiątek kilometrów we wszystkie strony. Samo miasto spełnia rolę węzła komunikacyjnego oraz administracji, która czuwa nad pracą wszystkich podległych jej kopalń. Budowa miasta została rozpoczęta jeszcze w 1962 roku co było odpowiedzią na znaczne zwiększenie się zapotrzebowania na surowce kopalniane.

Rozwinięto tutaj przede wszystkim przemysł wydobywczy oraz w niewielkim stopniu przemysł ciężki, szczególnie jeśli chodzi o produkcję maszyn górniczych. Większa część urobku transportowana jest do Leningradu lub dalej. Sam Kharkóv jest stosunkowo nieduży, większa część jego populacji mieszka w okolicznych osiedlach górniczych pobudowanych przy kopalniach.

Wszyscy robotnicy mają zapewnione środki do życia i otrzymują godziwą płacę za swoją pracę. Gorzej ma się sprawa jeżeli chodzi o osoby bez pracy. Władze miasta uchwaliły sławną ustawę „Nie Rabotajet, Nie Kuszajet”, która sprowadza się do tego, że ten kto nie pracuje nie otrzymuje żadnego wsparcia. Dlatego też bezrobotni, którzy mieszkają w Kharkovie to w większości przestępcy. Kto nie ma pracy i nie wyjedzie ten albo umiera z głodu albo zmuszony jest kraść. Częste są przypadki rozbojów i napadów. Milicja bezwzględnie ściga przestępców, którzy są najczęściej wysyłani do obozów pracy lub do karnych batalionów Armii Czerwonej.