FANDOM


MIŃSK


: Budowę miasta rozpoczęto w 1965 roku. Usytuowano je w pobliżu pokaźnych złóż ropy. Mińsk rozwijał się błyskawicznie, wkrótce rozpoczęto wydobycie ropy, którą transportowano do miasta rurociągami gdzie była magazynowana w wielkich podziemnych silosach. W samym mieście wybudowano kompleksy rafineryjne, które przerabiały ropę. Sieć rurociągów biegła do Odessy, Archangielska i Kurska skąd transportowano ją dalej.

Oprócz wydobycia ropy na żyznych terenach rozciągających się na zachód od Mińska zaprojektowano sieć kołchozów, które zajmowały się uprawą roli. Wkrótce otwarto również największe fabryki odzieżowe w całej Rosji. Pierwotnie miały one produkować mundury i wyposażenie na potrzeby Armii Czerwonej, wkrótce jednak ich produktywność wzrosła tak dalece, że część potencjału przeznaczono na produkcję dla potrzeb cywilnych. Mińsk jest również znany z produkcji futer. W lasach dookoła miasta żyje wiele zwierząt, na które polują tutejsi traperzy.