FANDOM


MURMAŃSK


Pierwszy port na Marsie założony w 1962 roku. Wpierw wybudowano tutaj rozległe nabrzeża mające stanowić port dla licznych kutrów rybackich, które miały rozwiązać problem głodu, jaki nękał Rosję pomimo zwiększania nakładów na rolnictwo. Wkrótce rybołówstwo stało się podstawowym źródłem dochodu miasta. Wraz z otwarciem kolejowych połączeń do Moskwy i Kurska rozpoczęto budowę stoczni okrętów głębinowych. W ciągu następnych lat zakończono ten projekt i do dnia dzisiejszego Murmańsk posiada największe stocznie okrętów na całym Marsie.

W mieście znajduje się również Naczelne Dowództwo Marynarki Wojennej a także Akademia Morska, w której szkoleni są oficerowie marynarki. Port kosmiczny przystosowany jest na użytek zarówno wojskowy jak i cywilny, głównie służy jednak za bazę wojskową dla okrętów, które stąd operują. Również przemysł jest w Murmańsku dobrze rozwinięty. Duże fabryki zbrojeniowe produkują działa i inną broń dla okrętów. Natomiast tuż obok stoczni znajdują się zakłady lotnicze produkujące myśliwce i bombowce głębinowe. Rozwinięto tutaj również zakłady produkujące amunicję na potrzeby marynarki.

Murmańsk to bogate i dobrze prosperujące miasto, które jest ważnym centrum produkcyjnym. Władze są pod ścisłą kontrolą najbardziej zaufanych funkcjonariuszy NKWD co powoduje, iż dokładnie wypełniają wszelkie rozkazy pochodzące od rządu Rosji.