FANDOM


ODESSA


Kolejny port zbudowany na zachód od wyżyny Tharsis. W istocie jest to bardziej baza wojskowa niż miasto. Założony w 1969 roku spełnia rolę koszar dla Armii Czerwonej oraz dla marynarzy. Pierwotnie wybudowano tutaj doki dla okrętów głębinowych a także stocznie, które miały je naprawiać i produkować. Wkrótce rozwinięto również produkcję dział i amunicji do okrętów jak również fabryki myśliwców i bombowców. Zlokalizowano tutaj również obozy szkoleniowe dla marynarzy i żołnierzy.

Wraz z rozwojem miasta pojawiało się tutaj coraz więcej cywilów. Obok wojskowych kompleksów zaczęło wyrastać miasto. W ciągu kilku lat zainwestowano w nabrzeża dla kutrów rybackich jak również w uprawę roli na okolicznych terenach.

W Odessie zlokalizowano Wojskowy Instytut Kosmologii, który zajmuje się badaniem eteru oraz testowanie i wdrażaniem nowych technologii dla okrętów głębinowych. Cały kompleks jest odgrodzony i pilnie strzeżony, żaden cywil nie ma do niego wstępu.

Miasto jest również największym ośrodkiem szkolącym pilotów myśliwców i bombowców głębinowych. Znajdują się tutaj rozległe lotniska dla tych maszyn a także wojskowy port kosmiczny. Wielkie połacie terenów zostały zabudowane magazynami, w których przechowuje się broń i amunicję dla armii i marynarki.