FANDOM


OKRĘTY GLĘBINOWE


Program reform marynarki wojennej został opracowany przez admirała Yamamoto i jego sztab. Obejmował on podział okrętów głębinowych na klasy w zależności od ich wielkości oraz rodzaju zadań, które miały wykonywać. Skoncentrowano się również na standaryzacji okrętów tak, aby w obrębie danej klasy wszystkie jednostki były identyczne. Zadbano również o możliwość modernizacji uzbrojenia jednostek wprowadzając identyczne platformy uzbrojenia, które w razie potrzeby można było wymieniać.

Dzięki technologii obcej rasy okręty zostały w dużym stopniu zautomatyzowane co pozwoliło ograniczyć ilość załogi potrzebnej do obsługi okrętu. Dzięki temu rozwiązaniu więcej miejsca można było przeznaczyć na uzbrojenie. Podobne zautomatyzowane rozwiązania zostały użyte przy platformach uzbrojenia. Co prawda wymagały one ludzi aby oddać strzał, jednak proces ładowania broni został całkowicie zautomatyzowany.

Kolejnym niezwykle ważnym etapem było wprowadzenie nowego testowego napędu magnetycznego. Co więcej japońscy naukowcy zdołali znacznie zwiększyć osiągi silników tego rodzaju. Dzięki temu zmniejszono ich rozmiary oraz zwiększono wydajność. Pozwoliło to na następną oszczędność miejsca. Zrezygnowano również z jednostek najmniejszej klasy „Micro”, które uznano za nieprzydatne z uwagi na ich niewielki rozmiar.

Wprowadzono również nowy napęd magnetyczno-odrzutowy, który jednak z racji na konieczność przewożenia dodatkowego paliwa zarezerwowano dla jednostek najwyższych klas. napęd ten pozwalał okrętom na poruszanie się w atmosferach planet, jednak dzięki niemu jednostka mogła poruszać się tylko w płaszczyźnie poziomej. Z uwagi na niską wydajność oraz ograniczone możliwości manewrowania japońska flota nie używała jednostek głębinowych do walk w atmosferze.

Do operacji lądowania i startu z planety używano standardowych zbiorników balastowych do których pompowano eter pod wysokim ciśnieniem. Dzięki temu okręt mógł powoli opaść na planetę. Do korygowania lotu używano natomiast niewielkich silników manewrowych.

Okręty klasy "DESTRUCTOR"

Okręty klasy "BRYZA"

Okręty klasy "WICHER"

Okręty klasy "TAJFUN"

Okręty klasy "LEWIATAN"

Okręty klasy "YAMATO"

Duże okręty wojenne od samego poczatku mialy problemy ze schodzeniem w atmosferę planet. Odbywało się to bardzo powoli, przy zbiornikach balastowych wypełnionych eterem. Japończycy potrzebowali jednostek zdolnych szybko i bezpiecznie przerzucać żołnierzy z głębin na powierzchnie planet. Zdecydowano się wprowadzić okręty desantowe.

Desantowiec Nakajima J71N

Desantowiec Nakajima Ki-111