FANDOM


SHINGO OKADA


Pierwszy Minister Japonii i Głowa Rządu. Nominowany przez cesarza w 1976 roku. Shingo konsekwentnie realizuje izolacjonistyczną politykę, którą państwo prowadziło od lat. To dzięki niemu powstało wiele niezależnych zakładów w Tokyo i innych miastach, które uzyskały znaczną autonomię, co pozytywnie wpłynęło na ich efektywność. Nie należy tego mylić z całkowitym dążeniem do prywatyzacji, gdyż Shingo pozostawił pakiet kontrolny wszystkich najważniejszych zakładów w rękach rządu. Niemniej jednak to dzięki niemu nastąpiło ożywienie na rynku wewnętrznym. Pierwszy Minister aktywnie wspiera niezależnych przedsiębiorców i pomaga im rozwijać własne firmy przy użyciu kapitału państwowego. Wpływa to bardzo korzystnie na ekonomię Japonii.

Głównym zadaniem postawionym przed Shingo było zadbanie o stabilny rozwój państwa oraz o to, aby poprawiły się warunki życia zwykłych obywateli. Z zadania tego Pierwszy Minister wywiązuje się doskonale. Współdziała na tym polu z Ministrem Gospodarki Tsuyoshi Ishida. Oprócz tego koordynuje działanie całego rządu w imieniu Hirohito, co jest ciężką i wymagającą pracą. Pozostaje wierny Japonii i Imperatorowi starając się wypełniać polecenia najlepiej jak potrafi. Jest człowiekiem, dla którego Japonia i jej mieszkańcy są najważniejsi. Shingo to gorący przeciwnik wojny, gdyż świadom jest, iż w dłuższym okresie czasu nie wpłynie to pozytywnie na gospodarkę Japonii.