FANDOM


STALINGRADMiasto założone w 1957 roku na cześć towarzysza Stalina. Powstało na południe od Moskwy w pobliżu ogromnych złóż ropy, które niezwłocznie zaczęto eksploatować. Bliskość położonych bardziej na zachód miast kopalnianych spowodowało, iż Stalingrad stał się najważniejszym węzłem komunikacyjnym. To właśnie przez miasto Stalina biegły linie kolejowe łączące miasta po wschodniej stronie zatoki Marineris z tymi znajdującymi się po zachodniej stronie. Co więcej miasto stało się również jednym z najważniejszych centrów przemysłowych na Marsie dorównując potencjałem Moskwie.

Z uwagi na nieurodzajność gleby Stalingrad jest miastem typowo przemysłowym. Znajdują się tutaj fabryki przemysłu ciężkiego a także ogromne fabryki zbrojeniowe produkujące broń, czołgi, szkielety i wszystko co jest potrzebne do wojny. Wciąż jednak najważniejszą dla miasta gałęzią przemysłu jest wydobycie ropy. To właśnie tutaj wydobywa się większość ropy służącej do zaspokojenia potrzeb Rosji. Dzięki temu miasto jest nadzwyczaj bogate jak na standardy rosyjskie. Rurociągi transportują ropę na wschód do Leningradu i okolicznych miast, na północ do Moskwy a także na zachód do miast górniczych.

Kolejną niesłychanie istotną budowlą jest port kosmiczny. Jest on największy na całym Marsie. Lądowiska rozciągają się na obszarze ponad pięćdziesięciu kilometrów kwadratowych na północny zachód od miasta. Jest to centrum zaopatrzenia Armii Czerwonej. Nieco dalej za miastem znajduje się obóz szkoleniowy

Miasto jest najważniejszym punktem strategicznym na całym Marsie, jego znaczenie przewyższa nawet znaczenie stolicy, dlatego też w Stalingradzie zawsze stacjonuje liczny garnizon Armii Czerwonej. Ciekawostką Stalingradu są Wrota do Miasta, które znajdują się na Placu Ludowym. Wrota stworzono z dwóch pomników Stalina, każdy wysoki na 25 metrów.